Zeus

Kontakt


Elin Szendera


Gamla Kyrkvägen 7b


44831 Floda


elinszendera@himledalens.one

SE*Himledalen´s Zeus

Zeus 1 dygn 

Ettan får namnet SE*Himledalen´s Zeus. Det är en hane med färgen

a/Blå solid


Zeus vägde 127 g när han föddes.


Såld


Zeus har flyttat till Therese med familj och kommer fortsätta kallas Zeus.

Zeus 2 veckor 

Zeus 3 veckor 

Zeus 5 veckor 

Zeus 6 veckor 

Zeus 7 veckor 

Zeus 9 veckor 

Zeus 10 veckor 

Zeus 12 veckor 

Himledalen´s Sibiriska katter - elinszendera@himledalens.one